Prawo dotyczące influencer marketingu: Jak przestrzegać przepisów prawnych i wytycznych w zakresie współpracy z influencerami i oznaczania reklam.

Influencer marketing stał się jednym z najważniejszych sposobów dotarcia z przekazem reklamowym do młodszych grup docelowych. Jednakże na drodze do sukcesu nierzadko stoją przepisy prawne i wytyczne dotyczące takiej formy reklamy. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć sposoby na przestrzeganie obowiązujących regulacji oraz wytycznych w zakresie influencer marketingu.

1. CZYM JEST INFLUENCER MARKETING?

Influencer marketing odnosi się do formy reklamy, w której marka korzysta z popularności i wpływu influencerów do promocji swojego produktu lub usługi. Influencerzy to osoby, które posiadają znaczny wpływ na swoich obserwujących, wynikający z ich bogatej wiedzy na określony temat, stylu życia, atrakcyjnego wyglądu lub charizmy.

2. JAK PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW I WYTYCZNYCH?

Przestrzeganie przepisów jest szczególnie ważne w przypadku influencer marketingu, ponieważ wprowadzanie konsumentów w błąd może utrwalać negatywny wizerunek marki. Poniżej prezentujemy najważniejsze zasady, które należy przestrzegać:

– Obowiązek oznaczania reklam – każde przekazanie informacji kwalifikujących się jako reklama powinno być jasno oznaczone jako takie
– Zakaz wprowadzania w błąd – influencerzy nie mogą wprowadzać w błąd swoich obserwujących co do charakteru przekazu
– Brak opłaty – wprowadzenie informacji reklamowej niezależnie od postaci (obejmuje zarówno opłatę w pieniędzach jak i w innej postaci) wiąże się z koniecznością oznaczenia go jako reklama
– Brak wpływu – opisując produkt lub usługę, wpływając dzięki temu na jego sprzedaż influencerzy muszą wskazywać, że opisują jedynie swoje doświadczenie, bez wpływu ze strony marki

3. CO TO JEST OZNACZENIE REKLAMY?

Oznaczenie reklamy umożliwia odróżnienie przekazu reklamowego od przekazu, który jest opinią lub rekomendacją influencera. W Polsce oznaczenie reklamy jest konieczne i wprowadzone zostało w ramach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oznaczenie powinno być takie, by konsumenci bez problemu mogli odróżnić bezpośredni przekaz reklamowy od opłacanego lub bezpłatnego rekomendowania produktu czy usługi.

W jaki sposób oznaczyć reklamę?

– Hashtag #reklama oraz #ad oraz #sponsored (można stosować również ich wersje w języku polskim)
– Tagowanie marki – oznaczanie nazwy marki, która jest przedmiotem reklamy
– Bezpośrednie nawiązanie do faktu, że przekaz jest reklamą – np. “Ten post jest sponsorowany przez X”

4. JAKIE KONSEKWENCJE MOGĄ WYNIKAĆ Z NIEWYSZCZEGÓLNIONEGO OZNACZENIA REKLAMY?

Niewłaściwe lub nierealistyczne oznaczenie reklamy stanowi naruszenie przepisów rynku i niesie ze sobą naganną odpowiedzialność. Konsekwencje, które mogą wynikać z nieprawidłowego lub braku oznaczenia reklamy to kary finansowe, podejście do użytkownika, utrata reputacji i zaangażowania, albo nawet wygenerowanie negatywnego wpływu na wizerunek firmy.

5. WNIOSKI

Influencer marketing jest skuteczną i interesującą formą reklamy, ale jednocześnie złożoną. Przestrzeganie wiążących wytycznych reklamowych to jednak obowiązek każdej firmy prowadzącej taką kampanię. Ważne jest, aby influencerzy i marki były odpowiedzialne i szanowały swoich obserwujących, ponieważ to właśnie dzięki nim kampania może odnieść sukces i przynieść wymierne korzyści.

Author: basniogrod.pl